Thứ năm, 06/05/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới
12:20 - 23/07/2020
(Cổng ĐT HND)- Từ đầu năm đến nay, toàn ngành tuyên giáo đã chủ động triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. 
Công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả tích cực thông qua các hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú

Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương quán triệt các văn bản của Trung ương về phòng, chống đại dịch Covid -19 cho toàn ngành tuyên giáo, như: Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên ở 1.074 điểm cầu trong toàn quốc; ban hành các văn bản hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền; bảo đảm tính kịp thời, minh bạch, tính kỷ luật, phù hợp với từng thời kỳ, diễn biến của dịch bệnh, với tất cả các hình thức truyền thông.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí- xuất bản tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương đổi mới phương thức chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản; nâng cao chất lượng giao ban báo chí hàng tuần; thực hiện tốt việc theo dõi, điểm thông tin báo chí và mạng xã hội hàng ngày, qua đó kịp thời phát hiện, điều chỉnh, xử lý những sai sót, khiếm khuyết của nội dung thông tin báo chí.


Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có nhiều đổi mới như sử dụng hình thức nhắn tin, tăng cường mời các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tích cực phối hợp trong triển khai công tác quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; xử lý nghiêm các báo, tạp chí, nhà xuất bản có sai phạm.
 

Công tác văn hóa, văn nghệ được quan tâm. Ban Tuyên giáo Trung ương đã sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ; công tác chuẩn bị Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

 
Toàn ngành đã tích cực triển khai sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngành, địa phương, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp với nhiều hình thức phong phú, vừa bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh, nhưng vẫn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Các cấp Hội Nông dân tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tới hội viên, nông dân tại cơ sở

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai các nội dung công tác tuyên giáo của Hội trong năm 2020 và thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân.

 
Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội đã có kế hoạch và các biện pháp phù hợp nhằm tiếp tục chuyển tải đầy đủ đến cán bộ, hội viên nông dân về các chương trình, kế hoạch và các hoạt động tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt là các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân.

Kim Yến
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá