Chủ nhật, 24/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Đắk Nông cơ bản hoàn thành các mục tiêu công tác giảm nghèo, xuất hiện nhiều "điểm sáng"
10:57 - 24/11/2020
Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đăk Nông đã thực hiện tốt các mục tiêu trong công tác giảm nghèo, đưa đời sống nhân dân từng bước ổn định về mọi mặt.
Sở LĐTBXH cấp gà giống cho người dân phát triển kinh tế


Chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống

Theo báo cáo của UBND Đăk Nông, giai đoạn 2016 – 2019, các chính sách về giảm nghèo đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra. Nếu như tính từ cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh là 19,20% thì tính đến cuối năm 2019 còn 10,52%.

Trong năm 2020, với mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3% trở lên (trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 4% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên…), Đăk Nông đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch đặt ra.

Trong những năm qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh. Hàng năm, Ban chỉ đạo định kỳ 6 tháng tổ chức họp để đánh giá kết quả đạt được và triển khai kế hoạch thời gian tiếp theo… 

Bên cạnh đó, tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phân công các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Các huyện, thị xã của tỉnh đã tổ chức lựa chọn từ 1-2 địa bàn trọng điểm (thôn, buôn, bon, bản) để tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2016-2019, Đăk Nông đã đào tạo nghề cho hàng trăm lao động nghèo, cận nghèo; hỗ trợ vay vốn tín dụng cho hơn 100.000 lượt hộ nghèo thông qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ xây dựng và nhân rộng 6 mô hình giảm nghèo tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, vai trò của người dân được thay đổi, trở thành trung tâm trong các hoạt động. Những hộ thoát nghèo từ tham gia các mô hình là những "điểm sáng" trong phong trào vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở, nước sạch và tiếp cận thông tin cho hộ nghèo được tỉnh đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả đến từng đối tượng cụ thể. 

Việc này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp các đối tượng có điều kiện đến trường học tập; giảm tỷ lệ bỏ học của các em học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn; góp phần giảm bớt chi phí cho các hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số.

Triển khai đúng kế hoạch đặt ra

Theo UBND tỉnh Đăk Nông, tính đến nay, bằng tổng lực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân trong tỉnh, các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã cơ bản triển khai đúng với tiến độ như kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 2016-2020.

Đối với Chương trình 135, tiểu dự án về hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn đến nay đã cơ bản hoàn thành. 

Theo đó giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí được giao là 172 tỷ đồng, đầu tư 151 công trình giao thông, 57 công trình trường học, 10 công trình nước sinh hoạt tập trung, 146 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. 

Các tiểu dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn; về nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng dân cư các xã thuộc Chương trình 135 cũng đều đã hoàn thành kế hoạch.

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 cũng được thực hiện có hiệu quả. 

Đặc biệt, trong năm 2017, tỉnh đã triển khai lập 2 đề án quy hoạch lớn của tỉnh, đó là quy hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng gắn liền với biến đổi khí hậu và quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Trong năm 2020, tiếp tục chỉ đạo xây dựng và lập các đề án để nâng giá trị sản xuất nông nghiệp như: Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2018 - 2020; đề án phát triển thủy sản Đăk Nông năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Trong năm 2020, với mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3% trở lên (trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 4% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên…), Đăk Nông đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch đặt ra. 
 

Chuyên mục có sự phối hợp của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Nguồn: danviet
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá