Thứ bảy, 06/06/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Quy mô sử dụng đất nông nghiệp mỗi hộ nhỏ hơn 0,5 ha
10:35 - 21/10/2019
(Cổng ĐT HND)- Giai đoạn 2006-2016, số ruộng đã giảm dần từ 4,4 mảnh/hộ vào năm 2008 xuống còn 4,1 mảnh/hộ vào năm 2016; tổng diện tích đất trung bình của hộ giảm đi, qua đó có thể thấy rằng tỷ lệ dồn điền đổi thửa đã tăng lên nhưng vẫn còn chậm và quy mô ruộng đất của hộ nông dân dường như không có nhiều thay đổi. 
Cần điều chỉnh chính sách đất đai, tăng đầu tư cho nông nghiệp, nâng cao sinh kế cho nông dân


Tổng điều tra nông nghiệp Agrocensus 2016 cho thấy hiện nay Việt Nam vẫn còn khoảng 8,61 triệu hộ làm nông lâm thủy sản sử dụng khoảng 90% diện tích đất nông nghiệp.


Nhóm có quy mô sản xuất nhỏ nhất, đa phần các hộ chỉ có quy mô ở mức nhỏ hơn 0,5 ha đất nông nghiệp, nhóm có quy mô lớn nhất, trên 2 ha, chỉ chiếm dưới 6%.


Theo số liệu của WB năm 2016, diện tích đất sản xuất bình quân đầu người của Việt Nam rất thấp, chỉ đạt 0,07ha so với mức trung bình trong khu vực là 0,09 ha và trung bình trên thế giới là 0,2 ha, thấp hơn Lào, Campuchia và Thái Lan rất nhiều khi những nước này trung bình có tỷ lệ đất bình quân đều xấp xỉ đạt 0,24ha/người.

 
Theo nghiên cứu của TS. Đặng Kim Khôi; ThS. Đỗ Huy Thiệp, CN. Phạm Đức Thịnh, Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp (AMI); Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) tại tham luận “Bức tranh sinh kế hộ nông dân Việt Nam”, năm 2016, lực lượng lao động nông thôn lên tới gần 37 triệu người chiếm 67,9% lực lượng lao động, lao động nông lâm thủy sản chiếm 41,9% cả nước.

 
Chính sách công nghiệp hóa, đô thị hóa góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển dịch lao động nông thôn -thành thị, nông nghiệp - làm công. Tỷ trọng lực lượng lao động ở khu vực thành thị tăng lên đáng kể từ 23,1% năm 2000 lên 31,1% năm 2016.
 

Trong khi đó, cũng giai đoạn 2000 – 2016, trung bình hàng năm, cơ cấu lao động trong ngành nông, lâm và thủy sản giảm 2,5%/năm, lao động trong ngành công nghiệp và xây dựng tăng trung bình năm 4,1%, ngành dịch vụ tăng nhẹ khoảng 1,9%/năm.

 
Năm 2016, cả nước có 56,4% lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông nghiệp giảm 3% so với năm 2010. Trong đó, lao động có việc làm phi chính thức ở nông thôn là 67,1% (giảm 4,6% so với năm 2010), ở thành thị là 40,8% (giảm 1,1% so với năm 2010).
 
 
Việt Nam là một nước gặp nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với người nông dân có sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Trong số 6 loại rủi ro khác nhau, bao gồm hỏa hoạn, bệnh dịch trên người, lũ lụt, bão, hạn hán và sâu bệnh trong nông nghiệp, khoảng 30% số xã được khảo sát đã bị ảnh hưởng ít nhất một loại rủi ro trong giai đoạn 2005-2016 (từ 13,1% đến 41,3%).
 

Trong giai đoạn 2002, thu nhập của hộ nông thôn tăng từ 32,5 triệu đồng/năm lên 76,2 triệu đồng/năm (tất cả những số liệu về giá trị tiền tệ trong nghiên cứu đều được tính toán theo giá so sánh 2010). Khoảng cách tuyệt đối về chênh lệch thu nhập giữa khu vực nông thôn và thành thị cũng tăng lên gấp đôi (từ 33.7 triệu lên 70 triệu đồng/năm).
 
 
Trong nghiên cứu của mình, nhóm tác giả trên cũng khuyến nghị Nhà nước cần điều chỉnh chính sách và pháp luật về đất đai: Thúc đẩy thị trường đất đai: (i) Đổi mới thể chế đất đai – bao gồm tăng cường đăng ký quyền sử dụng đất và áp dụng định giá đất theo thị trường; (ii) cải cách trong thu ngân sách của chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các loại thuế đất đai và tài sản một cách thường xuyên như là những nguồn thu thay thế cho phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất một lần trong các nguồn thu ngân sách địa phương; (iii) Hợp lý hóa quá trình thu hồi đất.

 
Hình thành chương trình tổng hợp tạo nhanh việc làm cho lao động nông thôn từ phát triển ngành nông nghiệp tổng hợp (dịch vụ, chế biến, kinh doanh); từ phát triển kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn, đưa công nghiệp và đô thị về nông thôn; từ xuất khẩu lao động có tổ chức, gắn kết giữa địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu với doanh nghiệp và quốc gia nhập khẩu lao động.
 

Chính thức hóa thị trường lao động phi chính thức, nâng cao năng suất và tạo cơ hội phát triển cho đội ngũ lao động rút ra từ nông thôn thuộc mọi ngành nghề phi nông nghiệp (tổ chức nghiệp đoàn, phát thẻ đăng ký lao động, tổ chức đào tạo nghề, thông tin thị trường việc làm, xây dựng tiêu chuẩn tay nghề, tổ chức thi tay nghề và cấp chứng chỉ, cho vay vốn, tổ chức bảo hiểm,…).

 
Tạo điều kiện để nông dân giỏi tích tụ được đất đai, vốn liếng phát triển kinh tế trang trại và liên kết thành hợp tác xã (cho vay mua sắm trang bị, tích tụ đất đai,…; ưu tiên tạo điều kiện tích tụ đất đai; tạo điều kiện liên kết hợp đồng với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị).


Khuyến khích hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, ban hành chính sách khuyến khích nông dân giỏi gắn với kinh tế trang trại (hỗ trợ học tập, đào tạo; tạo điều kiện tích tụ đất đai, chuyển giao khoa học công nghệ; cho vay sản xuất,…).

Mai Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.480
48.820
Vàng nhẫn
47.700
48.300
Vàng nhẫn
47.700
48.400
Tỷ giá