Thứ bảy, 19/10/2019 (GMT+7)
Giá nông sản

Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

12:00 - 05/08/2019

Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

12:00 - 05/08/2019

Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

12:00 - 05/08/2019

Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 17 (khóa VI)

12:00 - 04/11/2018

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

12:00 - 26/10/2017

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 (khoá VI)

10:02 - 23/08/2017

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 (khoá VI)

12:00 - 09/06/2017

Nghị quyết về Nâng cao chất lượng Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020

12:00 - 02/08/2016

Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn

12:00 - 29/06/2016

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 (khoá VI)

12:00 - 21/01/2016

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
41.470
41.750
Vàng nhẫn
41.470
41.920
Vàng nhẫn
41.470
42.020
Tỷ giá
EUR
26453.66
GBP
29980.9
USD
23265