Thứ hai, 04/07/2022 (GMT+7)
Giá nông sản

Báo cáo kết quả Hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực phía Bắc năm 2022 tại tỉnh Sơn La

12:00 - 09/06/2022

Báo cáo thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2021

12:00 - 20/12/2021

Đề cương Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

12:00 - 10/11/2021

Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

12:00 - 30/07/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)...

12:00 - 15/06/2021

fff

12:00 - 04/01/2021

Báo cáo thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2020

12:00 - 25/12/2020

Báo cáo tổng kết 10 năm Hội NDVN thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020

04:40 - 05/11/2019

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

12:00 - 11/06/2019

Báo cáo: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

12:00 - 05/06/2019

Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá