Thứ bảy, 16/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Công văn V/v mời dự Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII 2476- CV/HNDTW 30/12/2020 31/12/2020
Quyết định về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam 2732- QĐ/HNDTW 24/10/2020 23/12/2020
Công văn: V/v phục vụ Hội nghị trực tuyến 638/TTTH-KT 09/12/2020 09/12/2020
Công văn V/v thông báo thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg 153-CV/BCĐTW(ĐA61) 03/12/2020 07/12/2020
Công văn V/v thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673-QĐ/TTg 152-CV/BCĐTW(ĐA61) 30/11/2020 30/11/2020
Kế hoạch: Tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 134 -KH/BCĐTW(ĐA61) 12/11/2020 17/11/2020
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020) 156- HD/BTGTW 19/11/2020 14/11/2020
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 157- HD/BTGTW 20/10/2020 14/11/2020
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) 158- HD/BTGTW 22/10/2020 14/11/2020
Thông báo đăng tuyển chuyên gia dự án Ban Xã hội 13/11/2020 13/11/2020
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá