Thứ tư, 20/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Công văn: V/v tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 3318- CV/ HNDTW 05/10/2021 12/10/2021
Công văn: V/v hưởng ứng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 3317- CV/HNDTW 05/10/2021 12/10/2021
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới 370 - HD/HNDTW 30/09/2021 12/10/2021
Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 368 -HD/HNDTW 28/09/2021 29/09/2021
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021) 365 - HD/HNDTW 20/09/2021 29/09/2021
Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 27 - KH/ĐĐ-HNDVN 24/09/2021 29/09/2021
Công văn v/v thực hiện Chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19" 3225-CV/HNDTW 09/09/2021 09/09/2021
Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 424 - BC/HNDTW 30/07/2021 26/08/2021
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 1603- TB/VPHND 10/08/2021 11/08/2021
Thông báo đăng tuyển chuyên gia, nhà cung cấp dịch vụ dự án VNM9P02 42-TB/HNDTW 06/08/2021 09/08/2021
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá