Thứ tư, 24/07/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Công văn: V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành 732- CV/ HNDTW 16/07/2019 16/07/2019
Công văn: V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam bộ năm 2019 657 -CV/HNDTW 27/06/2019 14/07/2019
Công văn: V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 6771-CV/BTGTW 02/07/2019 09/07/2019
Kế hoạch: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” 12 - KH/ĐĐ-HNDVN 27/06/2019 09/07/2019
Báo cáo: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 52 - BC/HNDTW 05/06/2019 21/06/2019
Công văn V/v Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Dân vận khéo” 589 - CV/HNDTW 10/06/2019 18/06/2019
Kế hoạch: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 65 - KH/HNDTW 11/06/2019 17/06/2019
Kế hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng” 60 - KH/HNDTW 03/06/2019 17/06/2019
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 57 - BC/HNDTW 11/06/2019 12/06/2019
Công văn: V/v mời dự Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội 569- CV/ HNDTW 06/06/2019 06/06/2019
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
39.400
39.650
Vàng nhẫn
39.300
39.750
Vàng nhẫn
39.300
39.850
Tỷ giá
EUR
26506.91
GBP
28996.56
USD
23270