image banner
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch “Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO”
Lượt xem: 234
Ngày 12/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng "Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn thành phố.
Anh-tin-bai

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023

 

Mục đích của kế hoạch là triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng thành phố học tập theo tiêu chuẩn của UNESCO và phù hợp với điều kiện của Thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai có hiệu quả các nội dung, hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ và huy động nguồn lực để thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, tích cực hơn nữa trong việc tham dự, tổ chức các hoạt động quốc tế về xây dựng Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu, bảo đảm triển khai các nội dung đã cam kết với UNESCO trong việc thực hiện các kế hoạch và tiêu chí trong hồ sơ đăng ký thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng triển khai đại học số, xây dựng học liệu số, quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học và nâng cao chất lượng học tập.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập: gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập, cộng đồng học cấp xã, phường nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; 100% quận, huyện, thành phố Thủ Đức đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

90% quận, huyện, thành phố Thủ Đức hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo; 100% quận, huyện, thành phố Thủ Đức đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 40% công dân đạt danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo.

Ứng dụng công nghệ số và dạy học trực tuyến trong tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

50% quận, huyện, thành phố Thủ Đức được công nhận danh hiệu quận, huyện, thành phố học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Hoàn thành 100% tiêu chí, chỉ số trong Bộ tiêu chí thành phố học tập của UNESCO và được đánh giá đạt.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học thành phố và các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch, tiêu chí, chỉ số trong Bộ tiêu chí thành phố học tập của UNESCO.

Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng thành phố học tập; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp và thực hiện báo cáo hằng năm về công tác xây dựng thành phố học tập, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…

 

 

Nguồn bài viết: nhandan.vn
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 2357
  • Trong tuần: 35 049
  • Tất cả: 22253800