image banner
Thanh Hoá phân bổ hơn 530 tỷ đồng cho Chương trình XDNTM năm 2024
Lượt xem: 262
Mới đây, tỉnh Thanh Hoá đã ban hành quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 2).

 

Anh-tin-bai

Hơn 530 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 được tỉnh Thanh Hoá phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

 

Theo đó, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 được giao là 530,885 tỷ đồng. Trong đó, giao kế hoạch vốn đợt 1 là 196,065 tỷ đồng; giao kế hoạch vốn đợt này (đợt 2) là 334.820 tỷ đồng, tập trung chủ yếu các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 với 261,542 tỷ đồng.

 

Đây là nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 bổ sung cho ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024.

 

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của các nội dung tham mưu, số liệu báo cáo và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Định kỳ tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch vốn tại quyết định này, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ kế hoạch vốn năm 2024 (đợt 2) được giao tại quyết định này, giao kế hoạch vốn chi tiết của từng dự án cho các chủ đầu tư, các đơn vị, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về quyết định của mình.

 

Bên cạnh đó, bố trí vốn ngân sách địa phương năm 2024 để đối ứng với nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình. Chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo UBND các xã, các chủ đầu tư, đơn vị có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định; triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành theo kế hoạch; quản lý, sử dụng nguồn vốn được giao đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện các dự án về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định có liên quan, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giải ngân của các chủ đầu tư, chỉ cho phép giải ngân khi đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Nguồn bài viết: kinhtenongthon.vn
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 2359
  • Trong tuần: 35 051
  • Tất cả: 22253802